Welke aandelen zijn inflatie proof?

Welke aandelen zijn inflatie proof?

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat de angst bij veel mensen er in tijden van inflatie goed inzit. Dit geldt niet in het minst voor mensen die ervoor hebben gekozen om te beleggen in bijvoorbeeld aandelen. In tijden van inflatie is het namelijk mogelijk dat heel wat partijen de keuze maken om eieren voor hun geld te kiezen.

Een oplopende inflatie kan inderdaad een negatieve uitwerking hebben op de beurs, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Het is namelijk zo dat bepaalde bedrijven zelfs rechtstreeks of onrechtstreeks baat kunnen hebben bij inflatie. Op deze pagina gaan we het concreet hebben over aandelen die zomaar inflatie proof zouden kunnen zijn. Ook in tijden van inflatie willen mensen immers graag investeren.

Waarom vormt inflatie een bedreiging voor aandelen?

Het verleden heeft ons duidelijk aangetoond dat inflatie de waarde waar een portefeuille over beschikt danig kan uithollen. Dit simpelweg omdat de kosten voor het levensonderhoud aanzienlijk stijgen. Dit gaat in de praktijk ten koste van het rendement. Als klap op de vuurpijl kan een hogere inflatie eveneens leiden tot een verhoging van de rente. Ook dit is voor het merendeel van de aandelen nefast. Nu we het toch hebben over een stijging van de rente kunnen we meteen even kijken naar een belangrijke sector die hier baat bij kan hebben. We hebben het dan uiteraard over de financiële sector. Banken zien door een stijgende rente hun omzet en winst flink toenemen.

In tijden van hogere inflatie en wanneer er wordt gespeculeerd over een stijging van de rente kan het dus mogelijks interessant zijn om te kijken naar financiële instellingen die bijvoorbeeld kredieten verstrekken. Voor banken geldt dat ze door een stijgende rente uiteraard ook hun rente op kredieten kunnen verhogen. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er in tijden van financiële crisis moet worden opgelet met investeringen in bankaandelen. De bankencrisis heeft ons in het verleden immers reeds duidelijk gemaakt dat ook banken niet zijn gevrijwaard van een mogelijks faillissement.

Terugschroeven van de blootstelling aan groeiaandelen

Na de daling van de beurs naar aanleiding van de Coronapandemie hebben we kunnen vaststellen dat voornamelijk de zogenaamde groeiaandelen een stevige run hebben neergezet. In tijden waarin de inflatie zegeviert wordt het echter sterk aangeraden om te kiezen voor waardeaandelen. Het opnieuw evalueren van je beleggingsportefeuille zou in tijden van inflatie dus interessant kunnen zijn. De achterliggende reden voor deze keuze heeft onder meer betrekking tot de sectoren waar deze aandelen deel van uitmaken. Het gaat hierbij onder meer om de sectoren van de:

  • Basisconsumptiegoederen;
  • Financials;

Bovendien zorg je door te investeren in waardeaandelen doorgaans ook voor een extra stukje inkomen. Waardeaandelen staan er namelijk om bekend in veel gevallen een dividend uit te betalen. Omdat de kost van het leven omhoog gaat kan het interessant zijn om over een extra passieve inkomstenbron te beschikken. Daar kunnen de dividenden die je haalt uit aandelen dus voor zorgen.

Kijk ook verder dan alleen maar aandelen

Ondanks het feit dat verschillende aandelen het hoofd in tijden van inflatie dus best koel weten te houden is het zo dat je zoals steeds ook niet al je vertrouwen in één bepaalde asset mag stellen. In tijden van inflatie zou je dan ook naast aandelen kunnen kijken in de richting van bijvoorbeeld:

Voor vastgoed geldt bijvoorbeeld dat de waarde waarover ze beschikt mee stijgt met de inflatie. Eventuele huurverhogingen zijn ook eenvoudig door te rekenen. Dit maakt dat je bijvoorbeeld ook in tijden van inflatie een investering in een kwalitatieve en betrouwbare REIT zou kunnen overwegen. Voor goud en cryptocurrencies geldt op hun beurt dat ze niet worden geraakt door de erosie van contant geld. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat het hierbij gaat om relatief volatiele beleggingen. In het bijzonder voor cryptovaluta’s geldt dat er vaak door experten wordt gesteld dat niet meer dan 5 procent van je volledige portefeuille er aan mag worden blootgesteld. Dit geldt uiteraard niet wanneer je (ook) beschikt over een hoogrisicoportefeuille. In dat geval zou je er eventueel voor kunnen kiezen om een groter aandeel in crypto te beleggen.

Ook tijden met hogere inflatie bieden kansen

Het valt volledig te begrijpen dat tijden waarin een hogere inflatie van kracht is afschrikken. Dit geldt niet in het minst voor investeerders die actief zijn op de beurs. Dit gezegd hebbende is het zo dat elke periode kansen biedt. Verschillende bedrijven en segmenten van de markt kunnen net profiteren van een stijgende inflatie. Door grondig je beleggingsportefeuille te evalueren en eventueel aan te passen met de aangehaalde tips op deze pagina zal je kunnen vaststellen dat je deze een flink stuk beter inflatieproof kan maken. Doe uiteraard zoals steeds altijd grondig je eigen onderzoek voordat je aanpassingen in je portefeuille door gaat voeren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *