Wat zijn opties

Wat zijn opties?

Wellicht heb jij als belegger of handelaar al wel eens gehoord van de term ‘options’ of de term ‘options trading’. Vertaald naar het Nederlands zijn deze woorden ‘opties’ en ‘opties handelen’. Het handelen van opties omvat het concept waarbij een individu opties opstelt in samenwerking met het bedrijf waarmee het individu wil handelen. Wanneer de opties gunstig zijn dan maakt het individu gebruik van de opties. Op deze manier kan er geld worden verdiend aan de handel via opties. Maar wat zijn opties precies?

Opties bestaan uit contracten. Deze contracten geven de houder van de optie een bepaald recht. Dit recht omvat het kopen of verkopen van een onderliggende activa voor een vastgestelde prijs. De houder van de optie heeft dit recht, maar is niet verplicht om dit te doen. Het contract dat binnen de optie valt heeft een vervaltermijn. Als er niet wordt gekocht of verkocht in dit termijn, dan vervalt de optie en verandert de prijs van het onderliggende activum.

De kenmerken van opties

Opties zijn vergelijkbaar met derivaten. Hierdoor hangt de waarde van een optie af van het onderliggende activum waarop de optie betrekking heeft. Er zijn verschillende activa die verbonden kunnen worden aan opties. Zo kan een contract worden opgesteld met betrekking tot een index, een valuta, een aandeel, een cryptocurrency of een grondstof.

Nu we kort duidelijk hebben gemaakt wat een optie is en waarop opties betrekking kunnen hebben, kunnen we gaan kijken naar een aantal kenmerken waaraan opties moeten voldoen. Wanneer je van plan bent om te gaan handelen via opties, dan is het belangrijk dat je deze kenmerken goed begrijpt. Ook is het belangrijk dat je elk onderdeel van de optie goed bekijkt voor je het contract tekent. Door een zorgvuldige analyse vooraf voorkom je het leiden van verlies in de toekomst. De verschillende kenmerken van een optie zijn:

 1. Betaling. Voor een optie moet je als houder betalen. Dit kan in de vorm van een premie of een aanbetaling. Als de houder besluit om geen gebruik te maken van de optie, en het activum dus niet koopt of verkoopt, dan verliest de houder deze aanbetaling of premie.
 2. De uitoefenprijs. Deze prijs staat vast gedurende de tijd dat de optie geldig is. Deze prijs kan dus verschillen van de marktprijs. Voor de uitoefenprijs wordt een activum dat het contract vertegenwoordigd gekocht of verkocht. Deze prijs is vooraf aan het contract betaald en staat vast gedurende de duur van het contract. De prijs wordt geldig op het moment dat de houder de optie gebruikt.
 3. De grootte van het contract. Het contract van de optie heeft betrekking op een bepaald activum. Het aanbod van dit activum is natuurlijk niet oneindig. De grootte van het contract is de hoeveelheid van het activum waar de optie betrekking tot heeft.
 4. Vervaldatum. Zoals al eerder genoemd is een optie niet voor altijd geldig. De vervaldatum geeft de termijn aan waarbinnen het contract geldig is en de prijs van het activum vast ligt. De houder heeft in dit termijn het recht om de optie te gebruiken, maar is niet verplicht om het contract uit te voeren.
 5. Intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van de optie verandert over tijd. Deze waarde is gelijk aan het verschil tussen de uitoefenprijs en de huidige prijs. Onder andere geld call opties zijn een type opties die een intrinsieke waarde bevatten.
Call en put opties

Leren beleggen met Opties, volg dan de GRATIS Live training

Twee soorten opties

Als je onderzoek gaat doen naar opties dan zul je er al snel achter komen dat er simpelweg twee soorten opties zijn waartussen onderscheid wordt gemaakt op de handelsmarkt. Het eerste type optie is een call-option en wordt in het Nederlands ook wel een call optie genoemd. Het tweede type optie is een put-option en wordt in het Nederlands een put optie genoemd. Meer informatie over beide soorten opties is hieronder te vinden.

De call optie

Een call optie is een bepaald type contract tussen een koper en verkoper op de handelsmarkt. In het contract staat een bepaalde voorraad genoemd die tegen een vastgestelde prijs gekocht kan worden door de houder van het contract. Deze prijs is geldig tot de vervaldatum. Deze vervaldatum is voorafgaand aan het ondertekenen van het contract vastgesteld. De houder van het contract, en daarmee de koper in deze deal, heeft het recht om de voorraad te kopen maar is hier niet toe verplicht. De verkoper is verplicht om de voorraad te leveren aan de koper wanneer hij of zij gebruik maakt van het contract. Echter, wanneer de houder van het contract hier geen gebruik van maakt heeft de verkoper niet het recht om de voorraad alsnog te leveren.

Uiteraard zitten er kosten verbonden aan het opstellen van een call optie. Deze kosten zijn vaak in de vorm van een aanbetaling of premie. Op deze manier wordt het verlies van de verkoper beperkt op het moment dat de houder geen gebruik maakt van de call optie.

De Put opties

Put opties zijn minder bekend op de handelsmarkt. Echter, ze zijn niet minder succesvol. Een put optie staat bekend als een derivaat. Dit komt doordat de waarde van een put optie afgeleid is van de waarde van het activum waartoe het contract betrekking heeft. Net als bij een call optie heeft de houder van het contract de mogelijkheid om het contract te gebruiken. Hierbij kan de houder een bepaald activum verkopen voor een vastgestelde prijs. Maar de houder is hier niet toe verplicht. Het contract van de put optie heeft ook een vervaldatum welke tijdens het opstellen van het contract is bepaald.

Net als bij een call optie betaal je ook een premie of aanbetaling wanneer je gebruik maakt van een put optie. Bij een put optie is ook de voorraad waartoe de deal betrekking heeft van tevoren vastgesteld.

Als je dit zo leest dan valt het waarschijnlijk op dat het verschil tussen een call optie en een put optie minimaal is. Toch is het verschil wel heel erg belangrijk. Het verschil kan simpelweg als volgt worden samengevat: een call optie heeft betrekking tot het kopen van een bepaald activum, terwijl een put optie betrekking heeft tot het verkopen van een bepaald activum.

De voor- en nadelen van opties

Wanneer je gaat handelen in activa dan zul je voortdurend de voordelen en nadelen van bepaalde situaties en keuzes tegen elkaar afwegen. Deze afweging is cruciaal voor de vervolgstappen die jij gaat zetten als handelaar. Daarom hebben we hier de voor- en nadelen van het handelen via opties even kort op een rijtje gezet. Uiteraard zijn er ontzettend veel voordelen. Maar de vier grootste voordelen zijn:

 1. Het is kostenefficiënt
 2. Er is een hoog rendementspotentieel
 3. Het brengt minder risico met zich mee
 4. Het gaat gepaard met een ruimer aanbod aan mogelijke strategieën

Net als alle andere vormen van handel gaat ook het handelen aan de hand van opties gepaard met risico’s en nadelen. Het daarom belangrijk dat je deze nadelen ook in overweging neemt voordat je gaat beginnen met het handelen via opties. Het is met name belangrijk om te kijken of deze nadelen jouw handelsplan en jouw uiteindelijke handelsdoel in de weg staan. De belangrijkste nadelen van het handelen via opties zijn:

 1. Er is minder liquiditeit
 2. Je betaalt relatief hoge commissies
 3. Er kan sprake zijn van tijdsbederf
 4. Het aanbod aan activa is beperkt doordat niet elk activum via een optie verhandeld kan worden

“Hoe ik en mijn cliënten elk jaar gemiddeld 7,4% – 20,6% rendement krijgen via beleggen op de beurs (met kleine portefeuilles)”

Gratis training door Harm van Wijk

 • Hoe je rendement maakt met eenvoudige software zelfs als je nog geen kennis of ervaring hebt…
 • Hoe je je portefeuille beheert in 5 minuten per week…
 • ​Hoe kan je met € 250 beleggen en een mooi rendement behalen?

100% Gratis – Volgende training begint bijna

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *