Beleggen met je spaargeld? Dit moet je goed overwegen!

Beleggen met je spaargeld? Dit moet je goed overwegen!

Het wordt in de praktijk aan iedereen sterk aangeraden om een bepaalde hoeveelheid spaargeld te voorzien. Dat geld op een spaarrekening plaatsen was in het verleden best interessant. Risicoloos kon je er namelijk een degelijke hoeveelheid aan rente op ontvangen. Tegenwoordig is dat echter niet langer het geval. Dit heeft er toe geleid dat steeds meer mensen op zoek zijn gegaan naar andere manieren om hun vermogen te laten groeien.

Eén van deze manieren die benut kan worden is beleggen. Beleggen met je spaargeld kan in de praktijk daadwerkelijk zorgen voor een aardige meerwaarde, maar er zijn ook bepaalde aandachtspunten die je zeker moet overwegen. Om welke aandachtspunten het daarbij precies gaat ontdek je meteen hieronder op deze pagina.

Is het aanhouden van een bepaald bedrag aan spaargeld nog interessant?

De eerste vraag die door veel mensen wordt gesteld heeft betrekking tot het feit of het aanhouden van een bepaald bedrag op een spaarrekening nog wel interessant is. Het antwoord weet men eigenlijk in eerste instantie zelf al. Even interessant als in vroeger jaren is het namelijk niet meer. Dit als gevolg van het feit dat er op moment van schrijven geen sprake meer is van een interessante spaarrente. Sterker nog, door steeds meer banken wordt een zogenaamde negatieve rente ingevoerd. Van zodra je over een significant bedrag op je bank- of spaarrekening beschikt dien je er dan ook rente over te betalen in plaats van dat je er rente op ontvangt. Dat is best bijzonder.

Bovenstaande maakt eigenlijk meteen duidelijk dat het aanhouden van een bepaald bedrag op je spaarrekening dus vanuit financieel oogpunt niet langer interessant is. Dit gezegd hebben spaar je niet alleen geld (hoe vreemd dat misschien ook klinkt) om er financieel beter van te worden. Het aanhouden van een bepaald geldbedrag op een spaarrekening zorgt er immers eveneens voor dat je kan rekenen op een financiële buffer. Word je dan op een bepaald moment eens geconfronteerd met een onverwachte gebeurtenis die je financiële situatie grondig door elkaar schut? Dan zal je kunnen vaststellen dat het benutten van je spaargeld een efficiënte oplossing zal betekenen.

Beleggen met je spaargeld, doen of niet?

Wanneer we geld opzijzetten of “sparen” doen we dat in principe om twee redenen. In eerste instantie is er het feit dat we op die manier graag (extra) vermogen willen opbouwen. Met andere woorden, we hopen dat het bedrag dat we opzij zetten verder zal groeien. Dat is echter niet de enige reden waarom we deze keuze maken. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat geld sparen zorgt voor een beetje zekerheid. Dit laatste heeft als gevolg dat het ook in tijden van een onbestaande spaarrente toch sterk wordt aangeraden om een bepaald bedrag aan te houden op je spaarrekening.

Dit gezegd hebbende is er nog een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden en dat is de inflatie. Inflatie kan er in de praktijk voor zorgen dat je vermogen minder waard wordt. Je koopkracht neemt er namelijk door af. Dat is een significant gevaar waar veel mensen in de praktijk eigenlijk te weinig bij stil staan. Eigenlijk zorgt het inflatiespook ervoor dat je genoodzaakt bent om een bepaald rendement te realiseren op je vermogen. Doe je dat niet? Dan zal je, je koopkracht jaar na jaar zien afnemen en dat is uiteraard niet meteen de bedoeling. Een stukje van je spaargeld gaan beleggen is dan ook in de praktijk zeker en vast iets wat je zou kunnen overwegen.

Geld beleggen is niet gelijk aan geld sparen, althans niet helemaal

De sterk toegenomen toegankelijkheid waarvan tegenwoordig sprake is bij geld beleggen heeft als gevolg dat veel mensen beleggen zijn gaan zien als een honderd procent alternatief voor het sparen van geld op een spaarrekening. Dat is niet helemaal correct. Geld op een spaarrekening plaatsen is namelijk nagenoeg honderd procent risicoloos. Tot een bedrag van 100.000 euro wordt ingedekt door het zogenaamde depositogarantiestelsel. Dit is een speciaal stelsel dat in het leven werd geroepen om ervoor te zorgen dat spaargelden werden verzekerd voor het moment waarop een bank haar faillissement aan zou vragen. Een dergelijke garantie heb je niet bij beleggen.

Van zodra je met een stukje van je spaargeld gaat beleggen in bijvoorbeeld aandelen kan het dan ook twee kanten uit. Er kan op deze manier inderdaad een aardig rendement worden gerealiseerd, maar anderzijds is het eveneens mogelijk dat er een bepaalde hoeveelheid aan verlies op wordt gemaakt. Voor effecten geldt namelijk dat ze zowel kunnen stijgen als kunnen dalen in waarde. Wil je dus met andere woorden met een stukje van je spaargeld gaan beleggen? Dan dien je er wel rekening mee te houden dat je hier net wat meer risico’s mee neemt dan wanneer je het geld op een spaarrekening plaatst.

Een stukje financiële buffer blijven aanhouden is dan ook zeker aan te raden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *